2016 - 19 - 7

Vote-up nhận được87
Vote-down nhận được58
Điểm:28 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

87   58

nhân hậu


nhân là người hậu là sau, có nghĩa là cho đi những gì mình có thì sẽ nhận lại ở tương lai
2016 - 19 - 7 - Ngày 19 tháng 7 năm 2016