2016 - 19 - 7

Vote-up nhận được95
Vote-down nhận được67
Điểm:29 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

95 Thumbs up   67 Thumbs down

nhân hậu


nhân là người hậu là sau, có nghĩa là cho đi những gì mình có thì sẽ nhận lại ở tương lai
2016 - 19 - 7 - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999