Ý nghĩa của từ treat là gì:
treat nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ treat. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa treat mình

1

0   0

treat


Sự đãi, sự thết đãi. | : ''this is to be my '''treat''''' — để tôi thết, để tôi trả tiền (khi ăn...) | Tiệc, buổi chiêu đãi. | Điều vui thích, điều thú v [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

treat


Trong tiếng Anh, từ "treat" là động từ có nghĩa là đối xử, đối đãi ai đó.
Ví dụ 1: She wanted to treat to me well because I saved her. (Cô ấy muốn đối xử tối với tôi vì tôi đã cứu cô ấy)
Ví dụ 2: He treated me not bad. (Anh ta đã đối xử với tôi không tệ)
la gi sister - Ngày 10 tháng 9 năm 2019

3

0   0

treat


[tri:t]|danh từ|ngoại động từ|nội động từ|Tất cảdanh từ sự thết đãi; tiệc, buổi chiêu đãithis is my treat để tôi thết, để tôi trả tiền (khi ăn...) đi [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

4

0   0

treat


| treat treat (trēt) verb treated, treating, treats   verb, transitive 1. To act or behave in a specified manner toward. 2. To regard and handle in a certain way. Often used with as: t [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

5

0   0

treat


Treat là một đô thị thuộc tỉnh Annaba, Algérie. Dân số thời điểm năm 2002 là 5.089 người.
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của treat
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tricorn tricolour >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa