Ý nghĩa của từ trị thủy là gì:
trị thủy nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ trị thủy. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa trị thủy mình

1

24   7

trị thủy


Ngăn ngừa nạn ngập lụt, đồng thời sử dụng được sức nước của sông ngòi: Công trình trị thuỷ sông Hồng.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "trị thủy [..]
Nguồn: vdict.com

2

8   4

trị thủy


Ngan ngua nan ngap lut va Cung Su dung suc nuoc cua song ngoi.
Thu huong - Ngày 09 tháng 9 năm 2015

3

12   10

trị thủy


Ngăn ngừa nạn ngập lụt, đồng thời sử dụng được sức nước của sông ngòi: Công trình trị thuỷ sông Hồng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

9   9

trị thủy


Ngăn ngừa nạn ngập lụt, đồng thời sử dụng được sức nước của sông ngòi. | : ''Công trình trị thuỷ sông.'' | : ''Hồng.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

2   7

trị thủy


nghĩa của từ tri thủy là tri thủy chứ là gì
Ẩn danh - Ngày 13 tháng 12 năm 2017

Thêm ý nghĩa của trị thủy
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< huyền thoại huấn lệnh >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa