Ý nghĩa của từ trẻ trâu là gì:
trẻ trâu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ trẻ trâu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa trẻ trâu mình

1

2   1

trẻ trâu


1. Hình ảnh trẻ chăn trâu, một biểu tượng rất thanh bình của làng quê Việt Nam.
2. Lóng: chỉ những thanh niên hành động thiếu ngu ngốc, thiếu suy nghĩ gây ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người khác vì những lí do rất tầm thường, vd: nhìn đểu, ghen tuông,...
markarus - Ngày 21 tháng 7 năm 2013

2

2   1

trẻ trâu


ám chỉ tầng lớp thanh thiếu niên trẻ tuổi, sung sức, rất hung hăng, ngông cuồng, hiếu thắng, không biết sợ, không chín chắn, thích thể hiện; mình không nên đọ, so sánh hoặc dính líu tới. Trong "trẻ trâu" thì là ghép lại của hai nghĩa: "trẻ" là trẻ em, người [..]
Nguồn: tudienlong.com

3

1   2

trẻ trâu


Hình ảnh trẻ chăn trâu, một biểu tượng rất thanh bình của làng quê Việt Nam.
2. Lóng: chỉ những thanh niên hành động thiếu ngu ngốc, thiếu suy nghĩ gây ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người khác vì những lí do rất tầm thường, vd: nhìn đểu, ghen tuông,...^^
Hoang - Ngày 21 tháng 8 năm 2015

Thêm ý nghĩa của trẻ trâu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< 141 voz >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa