Ý nghĩa của từ tiếng Hà Lan là gì:
tiếng Hà Lan nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ tiếng Hà Lan. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tiếng Hà Lan mình

1

0   0

tiếng Hà Lan


Ngôn ngữ chính của Hoà Lan và Flăng-đrơ (miền bắc của nước Bỉ).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

tiếng Hà Lan


Tiếng Hà Lan hay tiếng Hòa Lan (Nederlands ) là một ngôn ngữ thuộc nhánh phía Tây của Nhóm ngôn ngữ German, được nói hàng ngày như tiếng mẹ đẻ bởi khoảng 23 t [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của tiếng Hà Lan
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nhe’enga bon chen >>