Ý nghĩa của từ tầm bậy tầm bạ là gì:
tầm bậy tầm bạ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ tầm bậy tầm bạ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tầm bậy tầm bạ mình

1

0   1

tầm bậy tầm bạ


''Như tầm bậy''.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   1

tầm bậy tầm bạ


(Khẩu ngữ) như tầm bậy (nhưng nghĩa nhấn mạnh hơn) viết tầm bậy tầm bạ ăn tầm bậy tầm bạ nên mới đau bụng
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của tầm bậy tầm bạ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bậy bạ dốt nát >>