Ý nghĩa của từ tác nhiệm là gì:
tác nhiệm nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ tác nhiệm Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tác nhiệm mình

1

0   0

tác nhiệm


Thi hành chức năng của một người; thực hiện một công việc, bổn phận bằng cách sử dụng khả năng hay chức năng của mình.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của tác nhiệm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< phán tam tòng >>