Ý nghĩa của từ sylvestre là gì:
sylvestre nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ sylvestre Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sylvestre mình

1

0   0

sylvestre


Rừng. | : ''Les richesses '''sylvestres''''' — nguồn lợi rừng
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của sylvestre
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< galantine galaxy >>