Ý nghĩa của từ sucrerie là gì:
sucrerie nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ sucrerie Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sucrerie mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

sucrerie


Nhà máy đường. | Của ngọt, kẹo mứt. | : ''Aimer les '''sucreries''''' — thích của ngọt
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< tarentelle tare >>