Ý nghĩa của từ stalagmite là gì:
stalagmite nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ stalagmite Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa stalagmite mình

1

0   0

stalagmite


Măng đá. | Măng đá.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của stalagmite
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< test tesson >>