Ý nghĩa của từ slip away là gì:
slip away nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ slip away. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa slip away mình

1

1   1

slip away


chết một cách thanh thảnTim Parry lay there on his hospital bed and quietly slipped away.Tim Parry nằm đó trên giường bệnh viện và chết một cách lặng lẽ, thanh thản.
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2

1   1

slip away


mất dần; dần dần mất điWith its power and prestige slipping away, the Communist Party appealed for unity.Đảng Cộng sản kêu gọi sự đoàn kết khi quyền lực và uy tín củ [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

0   0

slip away


Nghĩa của cụm động từ:
- Để lại bí mật
- Nếu một khoảng thời gian trôi đi, nó sẽ trôi qua nhanh chóng
- Nếu sức mạnh của ai đó hoặc khả năng ai đó chiến thắng hoặc đạt được thứ gì đó tuột dốc, nó sẽ biến mất
la gi - Ngày 04 tháng 10 năm 2019


Thêm ý nghĩa của slip away
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< slip away from slope away >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa