Ý nghĩa của từ shimmy là gì:
shimmy nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ shimmy Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa shimmy mình

1

1   1

shimmy


| duây puơ nhẩu đàn bà). | Điệu nhảy simmi. | Sự rung bánh xe trước. | Nhảy điệu simmi. | Rung (bánh xe ô tô... ). | Sự rung bánh trước (xe ôtô). | Đi [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của shimmy
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< shimmer shin >>