Ý nghĩa của từ senior lieutenant là gì:
senior lieutenant nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ senior lieutenant Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa senior lieutenant mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

senior lieutenant


Thượng úy.
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< metaphore oops >>