Ý nghĩa của từ saporous là gì:
saporous nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ saporous Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa saporous mình

1

0   0

saporous


Vị; có vị.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của saporous
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< approbatory approved >>