Ý nghĩa của từ sam uat là gì:
sam uat nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ sam uat. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sam uat mình

1

2   0

sam uat


Là cụm từ viết không dấu của cụm " sầm uất" là tính từ chỉ một khu vực, đô thị, thành phố tập trung đông người và diên ra nhiều hoạt động đi lại, buôn bán tấp nập, nhộn nhịp.
Caominhhv - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

2

0   0

sam uat


Sầm uất là một từ cũ, hiện nay it được dùng, để chỉ nơi đông đúc, nhộn nhịp, thường nói về thành phố hay thị xã, khu đô thị
ví dụ: Sài Gòn là một thành phố sầm uất
gracehuong - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của sam uat
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< inh la oi chành xe >>