Ý nghĩa của từ ruột bỏ ra, da bọc vào là gì:
ruột bỏ ra, da bọc vào nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ruột bỏ ra, da bọc vào Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ruột bỏ ra, da bọc vào mình

1

1   0

ruột bỏ ra, da bọc vào


Diễn tả những người coi thường, không quan tâm đến người anh em, thân thuộc, trái lại chỉ tôn trọng, quan tâm đến những người xa lạ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của ruột bỏ ra, da bọc vào
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tốt gỗ hơn tốt nước sơn ném đá giấu tay >>