Ý nghĩa của từ gậy ông đập lưng ông là gì:
gậy ông đập lưng ông nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ gậy ông đập lưng ông. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gậy ông đập lưng ông mình

1

3   0

gậy ông đập lưng ông


Ông già cầm gậy của mình đập vào lưng mình. | Muốn làm điều có hại cho người khác nhưng chính điều ấy lại xảy ra với mình.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

3   0

gậy ông đập lưng ông


Tôi đang treo balo tự nhiên ông chủ lại nói câu. ông đập lưng ông nghĩa là gì
H . nhưng niê - Ngày 23 tháng 7 năm 2020

Thêm ý nghĩa của gậy ông đập lưng ông
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< múa rìu qua mắt thợ lạy ông tôi ở bụi này >>