Ý nghĩa của từ romantic là gì:
romantic nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ romantic. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa romantic mình

1

4   3

romantic


[rou'mæntik]|tính từ|danh từ|Tất cảtính từ lãng mạn; như tiểu thuyết (về cảm xúc)the romantic school trường phái lãng mạn viển vông, hão huyền, không thực t [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2

3   3

romantic


Tiểu thuyết, như tiểu thuyết; mơ mộng, xa thực tế, lãng mạng. | : ''a '''romantic''' girl'' — cô gái mơ mộng | : ''a '''romantic''' tale'' — câu chuyện lãng mạng [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   0

romantic


Tính từ: lãng mạn, ngôn tình
Ví dụ 1: Bạn thích những thể loại phim nào? - Ngôn tình và kịch tính. (Which genre of film do you like? - Romantic and dramatic).
Ví dụ 2: Anh ấy thật lãng mạn khi mua hoa tặng cho cô ấy. (Such a romantic man who is buying flowers as a gift for his girlfriend).
nghĩa là gì - Ngày 10 tháng 7 năm 2019

Thêm ý nghĩa của romantic
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< benzedrine benzene >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa