Ý nghĩa của từ richard là gì:
richard nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ richard. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa richard mình

1

15   6

richard


Richard là cái tên nước ngoài dành cho con trai, có ý nghĩa là người dũng cảm, người gan dạ, quyền lực.

Những người có tên Richard có xu hướng lãnh đạo số đông, có khả năng làm việc độc lập tốt.
lucyta - Ngày 09 tháng 8 năm 2013

2

7   5

richard


(thường mỉa mai) nhà giàu.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

7   6

richard


Richard có thể đề cập đến:
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

1   0

richard


Richard còn có nghĩa là tốt lành, thiện mỹ, nhân hậu
Ẩn danh - Ngày 07 tháng 4 năm 2020

Thêm ý nghĩa của richard
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< riant firth >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa