Ý nghĩa của từ rapière là gì:
rapière nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ rapière Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa rapière mình

1

0   0

rapière


Gươm dài.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của rapière
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< rapidité thử thách >>