Ý nghĩa của từ rapière là gì:
rapière nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ rapière Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa rapière mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

rapière


Gươm dài.
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< rapidité thử thách >>