Ý nghĩa của từ racing boy là gì:
racing boy nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ racing boy Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa racing boy mình

1

37   4

racing boy


Được hiểu nôm na trong tiếng Anh là "tay đua xe". Từ này được dùng bởi giới trẻ thời nay nhằm ám chỉ hay nói người nào đó có tay lái lụa, lạng lách như dân đua xe chuyên nghiệp. "racing boy" ở đây thường dành cho xe máy hay mô tô.
nghĩa là gì - Ngày 20 tháng 3 năm 2019

Thêm ý nghĩa của racing boy
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< synthetic leather boy in luv >>