Ý nghĩa của từ régalade là gì:
régalade nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ régalade Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa régalade mình

1

0   0

régalade


Lửa củi cành. | : ''Boire à la '''régalade''''' — ngửa cổ mà dốc rượu vào miệng
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của régalade
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< regain régale >>