Ý nghĩa của từ quý giá là gì:
quý giá nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ quý giá. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quý giá mình

1

4   0

quý giá


"Quý giá" đồng nghĩa với "quý báu" nghĩa là những báu vật có giá trị về vật chất,tinh thần,tình cảm,..
Chỉ là ý kiến riêng của mình thôi !
Nguyễn Quỳnh Anh - Ngày 10 tháng 5 năm 2021

2

2   2

quý giá


có giá trị lớn đồ nữ trang quý giá không có tài sản gì quý giá Đồng nghĩa: quý báu
Nguồn: tratu.soha.vn

3

2   4

quý giá


Có giá trị. | : ''Vật quý giá.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của quý giá
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ngất trời ngấy sốt >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa