Ý nghĩa của từ pts là gì:
pts nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ pts. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa pts mình

1

20   9

pts


PTS là viết tắt của từ Photoshop, là một phần mềm chỉnh sửa ảnh tiên tiến, đa dạng chức năng, dùng trong thiết kế và đồ họa.

Đây là một trong những sản phẩm của công ty Adobe.
lucyta - Ngày 03 tháng 8 năm 2013

2

2   1

pts


1. Ghi tắt của "Photoshop" (một ứng dụng xử lý ảnh)
2. Ghi tắt của "Public transport security" (an ninh vận tải công cộng)
3. Ghi tắt của "Public Television Service" (dịch vụ truyền hình công cộng)
4. Ghi tắt của "Part-Time Student" (sinh viên bán thời gian)
5. Ghi tắt của "Parallel Transaction System" ( Parallel Transaction System)
6.....
nghĩa là gì - Ngày 24 tháng 2 năm 2019

3

10   10

pts


viết tắt của photoshop, một phần mềm cho phép chỉnh sửa ảnh của hãng Adobe. có thể dùng như một

1. danh từ: chỉ phần mềm nói trên
VD: sao không dùng pts ấy?
2. động từ: chỉ việc chỉnh sửa ảnh bằng phần mềm Photoshop
VD: Ảnh pts rồi đúng không?
hansnam - Ngày 29 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của pts
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< proforma invoice poor you >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa