Ý nghĩa của từ psychotic là gì:
psychotic nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ psychotic. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa psychotic mình

1

0   0

psychotic


Loạn tinh thần.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

psychotic


Tính từ:
- Bị rối loạn tâm thần (= bệnh tâm thần nặng). Căn bệnh liên quan tới sự tổn thương về não dẫn đến tâm lý bất ổn. Từ đó có những biểu hiện và hành động khác người như kỳ quặc, điên cuồng. Căn bệnh này khó chữa khỏi và kéo dài gần như cả đời.
la gi - Ngày 04 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của psychotic
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< psychotherapy psychotropic >>