Ý nghĩa của từ player là gì:
player nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ player. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa player mình

1

5   3

player


| player player (plāʹər) noun 1. One that plays, especially: a. Sports & Games. One who participates in a game or sport. b. A gambler. c. One who performs in theatrical roles. d. [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2

3   3

player


Cầu thủ, đấu thủ. | Nhạc sĩ (biểu diễn). | Diễn viên. | Cầu thủ nhà nghề (crickê, bóng chày). | : ''Gentlemen versus Players'' — đội không chuyên đấu vớ [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

2   4

player


cầu thủ
Nguồn: speakenglish.co.uk

4

1   4

player


['pleiə(r)]|danh từ (thể dục,thể thao) người chơi một trò chơi nào đó người chơi một nhạc cụ nào đóa trumpet player người chơi kèn trompet diễn viên cầu th [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của player
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< playboy playfellow >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa