Ý nghĩa của từ phong vân là gì:
phong vân nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ phong vân. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phong vân mình

1

12   4

phong vân


(Từ cũ, Văn chương) gió và mây (nói khái quát); thường dùng để ví dịp tốt, dịp may để lập công danh, sự nghiệp & [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

3   3

phong vân


Ngb. Nói cảnh gặp thời. | : '''''Phong vân''' gộp hội anh hào ra tay. (ca dao)''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

3   3

phong vân


Xem Hội Long Vân. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "Phong vân". Những từ phát âm/đánh vần giống như "Phong vân": . phong văn phong vân Phong vân phong vận phong [..]
Nguồn: vdict.com

4

0   0

phong vân


Trong phần 3 của Phong Vân còn kể đến nhân vật rất lợi hại chả kém Phong Vân đó là Thánh Vương. Vì muốn phá bỏ Phong Ấn của gia tộc nên dùng mọi thủ đo [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

0   0

phong vân


Phong Vân có thể là:
Nguồn: vi.wikipedia.org

6

1   3

phong vân


Ngb. Nói cảnh gặp thời: Phong vân gộp hội anh hào ra tay (cd).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

7

1   5

phong vân


Xem Hội Long Vân
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của phong vân
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thanh bình phong vận >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa