Ý nghĩa của từ phi lộ là gì:
phi lộ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ phi lộ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phi lộ mình

1

0   0

phi lộ


Lời trình bày ý kiến, thái độ, lần đầu tiên cho mọi người biết. | : ''Bài '''phi lộ''' của tờ báo.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

phi lộ


Lời trình bày ý kiến, thái độ, lần đầu tiên cho mọi người biết: Bài phi lộ của tờ báo.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "phi lộ". Những từ phát âm/ [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

phi lộ


Lời trình bày ý kiến, thái độ, lần đầu tiên cho mọi người biết: Bài phi lộ của tờ báo.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

phi lộ


Lời Dẫn - đọc như Thơ (trước) khi trình bày một tác phẩm âm nhạc!
Nguyễn Thành - Ngày 07 tháng 4 năm 2020


Thêm ý nghĩa của phi lộ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mộc vị mỹ cảm >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa