Ý nghĩa của từ pendentive là gì:
pendentive nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ pendentive Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa pendentive mình

1

0   0

pendentive


Vòm tam giác.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của pendentive
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< pendency pending >>