Ý nghĩa của từ oyasumi là gì:
oyasumi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ oyasumi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa oyasumi mình

1

40   14

oyasumi


Là một từ tiếng Nhật, dạng ngắn của cụm từ "Oyasumi nasai "/ お 休み なさい (おやすみなさい) có nghĩa là "Chúc ngủ ngon".
Chỉ cần nói oyasumi là một cách thức của câu nói: "Chúc ngủ ngon".
"Yasumi" là hình thức danh từ của "yasumu" động từ có nghĩa là để nghỉ ngơi. Thêm một "o" để bắt đầu chỉ làm cho nó lịch sự hơn.
"Nasai" là một hình thức của "nasaru" động từ đó là một hình thức lịch sự của "suru" động từ (làm). Vì vậy, bạn lịch sự có nhu cầu một số một để làm một cái gì đó. Nếu bạn thả "nasai" nó trở nên không chính thức. Các hình thức "Oyasumi" thường được sử dụng trong gia đình và bạn bè thân thiết.
ThuyNguyen - Ngày 29 tháng 7 năm 2013

2

20   14

oyasumi


Oyasumi là chúc ngủ ngon
Ana - Ngày 13 tháng 4 năm 2014

3

20   15

oyasumi


oyasumi là một từ tiếng Nhật có ý nghĩa là: "Chúc ngủ ngon".

"Yasumi" là hình thức danh từ của "yasumu" động từ có nghĩa là để nghỉ ngơi. Thêm một "o" để bắt đầu chỉ làm cho nó lịch sự hơn.

Từ này giống với từ Goodnight trong tiếng Anh.
lucyta - Ngày 03 tháng 8 năm 2013

4

12   10

oyasumi


Oyasumi thường dùng để chúc 1 ai đó ngủ ngon,thường thì chỉ đọc là Yasumi nhưng mọi người đã tự thêm chữ O để lời nói thêm lịch thiệp và cho thấy họ rất danh giá
Cát Tường - Ngày 09 tháng 9 năm 2014

Thêm ý nghĩa của oyasumi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< by way of poker face >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa