Ý nghĩa của từ ovum là gì:
ovum nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ovum Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ovum mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ovum


Trứng.
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< ox doxy >>