Ý nghĩa của từ ostensibly là gì:
ostensibly nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ostensibly Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ostensibly mình

1

0   0

ostensibly


Có vẻ là, bề ngoài là.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của ostensibly
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< oftentimes otherwise >>