Ý nghĩa của từ optimus là gì:
optimus nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ optimus. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa optimus mình

1

1   0

optimus


Là tên một Công Ty dẫn đầu về công nghệ hoạt động đa ngành nghề tại khu vực Miền Tây
Tùng - Ngày 19 tháng 11 năm 2017

2

7   7

optimus


- Optimus nghĩa là "xuất sắc hơn cả". Cách gọi tên 1 vị thần la mã jupiter để tôn vinh công đức của vị thần này
- Optimus còn là tên một dòng điện thoại của LG khá được ưa chuộng ở Việt Nam
gracehuong - Ngày 02 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của optimus
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tu dj nhan >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa