Ý nghĩa của từ ok men là gì:
ok men nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ ok men. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ok men mình

1

24   12

ok men


Có nghĩa là đồng ý, chấp nhận một sự việc, một ý kiến nào đó. Đây là ngôn ngữ sử dụng giữa những người bạn thân thiết, mang tính suồng sã.
VD: Đi uống bia đê! - Ok men
lucyta - Ngày 02 tháng 8 năm 2013

2

16   13

ok men


+ có nghĩa là được, ổn, tốt, được rồi, được rồi đó, thể hiện sự đồng ý, đồng tính
+ còn có nghĩa là một người đàn ông tốt, ổn
+ từ này giống như từ ok
vuvu - Ngày 06 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của ok men
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ms tieng anh old trafford >>