Ý nghĩa của từ oh dear là gì:
oh dear nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ oh dear. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa oh dear mình

1

20   16

oh dear


một câu nói tiếng Anh có nghĩa cảm thán. nó tương tự như oh my god, oh man...

tùy vào ngữ cảnh mà oh dear có thể mang nghĩa chán nản
VD: oh dear, not again

khó chịu
VD: oh dear, stop that already!

bất ngờ
VD: oh dear!!

và nhiều nghĩa khác nữa/

ngoài ra dear còn là từ để gọi một cách thân mật, trìu mến như darling, love... nên oh, dear còn có nghĩa để gọi ai đó
VD: oh, dear, please come home soon ok?
hansnam - Ngày 05 tháng 8 năm 2013

2

0   0

oh dear


Chữ "dear" trong tiếng Anh được dùng để xưng hô giữa những người thân mật như vợ chồng, người yêu
Ví dụ 1: Oh dear, where are you going? (Ô em yêu, em đang đi đâu thế?)
Ví dụ 2: - Can I bring it? - Oh dear. (Em có thể mượn nó không? -Được thôi cục cưng)
la gi sister - Ngày 27 tháng 8 năm 2019

Thêm ý nghĩa của oh dear
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< uppercase ctauto >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa