Ý nghĩa của từ odd one out là gì:
odd one out nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ odd one out. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa odd one out mình

1

202 Thumbs up   81 Thumbs down

odd one out


Odd one out là cụm từ có nghĩa là nhặt ra cái khác loại trong số một nhóm từ, nhóm đồ vật.
Đây thường là yêu cầu của một bài kiểm tra về từ vựng.
Ví dụ: odd one out
1. Dog. 2. Bee. 3. Duck. 4. Cat
The answer is (2) bee, as bee is an insect and the others are animals.
Caominhhv - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

2

99 Thumbs up   60 Thumbs down

odd one out


odd tiếng anh là một tính từ chỉ sự khác lạ, kì lạ so với những thứ khác, không bình thường
VD: that's an odd job

odd one out là một cụm từ tiếng anh nghìa: hãy chọn và loại thứ khác nhất ra. thường thấy trong các bài tập trắc nghiệm, bạn sẽ chọn và khoanh tròn đáp án khác nhất so với các đáp án còn lại
hansnam - Ngày 02 tháng 8 năm 2013

3

46 Thumbs up   106 Thumbs down

odd one out


con cac
con cho - Ngày 02 tháng 9 năm 2013

<< oo vtv >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa