Ý nghĩa của từ od là gì:
od nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ od. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa od mình

1

6   1

od


viết tắt của từ tiếng anh: overdose - nghĩa là uống thuốc quá liều hay còn gọi là sốc thuốc

thường được dùng như một động từ. khi nói ai đó chết vì od mà không nói rõ thuốc gì, ta hiểu người đó sốc thuốc gây nghiện mà chết
hansnam - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

2

3   4

od


Outer Diameter
Nguồn: clbthuyentruong.com

3

1   3

od


Lực kỳ lạ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

1   4

od


od là một chương trình kết xuất dữ liệu ra dưới dạng số bát phân trong các hệ điều hành Unix và tựa Unix. Nó cũng có thể kết xuất dữ liệu dưới dạng [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của od
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< fetterlock fetwa >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa