Ý nghĩa của từ nitenite là gì:
nitenite nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ nitenite Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nitenite mình

1

4   4

nitenite


Chúc ngủ ngon, giống như goodnight. Từ này thường được dùng giữa những người có quan hệ thân thiết với nhau.

VD: It's bed time. I'm gonna sleep soon, don't want to be late at work tomorrow. Nite nite. - Okay, nite-nite.
(Đến giờ đi ngủ rồi. Em chuẩn bị đi ngủ đây, không muốn ngày mai đi làm muộn. Anh ngủ ngon. - Ừ, em ngủ ngon.)
vananh - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của nitenite
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mr.right mph >>