Ý nghĩa của từ nhuyễn thể là gì:
nhuyễn thể nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ nhuyễn thể. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nhuyễn thể mình

1

5   1

nhuyễn thể


Loài động vật thân mềm, không xương, có vỏ đá vôi: ốc trai là loài nhuyễn thể.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "nhuyễn thể". Những từ có chứa "nhuyễ [..]
Nguồn: vdict.com

2

3   1

nhuyễn thể


Loài động vật thân mềm, không xương, có vỏ đá vôi. | : ''Ốc trai là loài '''nhuyễn thể'''.'' Loài nhuyễn thể là các loài động vật nhỏ, thường là động v [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

2   2

nhuyễn thể


Loài động vật thân mềm, không xương, có vỏ đá vôi: ốc trai là loài nhuyễn thể.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

1   1

nhuyễn thể


nhuyễn thể
Loài động vật thân mềm, không xương, có vỏ đá vôi: ốc trai là loài nhuyễn thể...
Lê Minh Quân - Ngày 30 tháng 11 năm 2019


Thêm ý nghĩa của nhuyễn thể
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nhuôm nhuôm nhung phục >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa