Ý nghĩa của từ nhường nhịn là gì:
nhường nhịn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 11 ý nghĩa của từ nhường nhịn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nhường nhịn mình

1

72   17

nhường nhịn


là chấp nhận để người khác hơn mình, là thái độ hoà nhã không có ý định tranh giành hơn thua. Nhường nhịn là sự thông cảm, tha thứ cho nhau trong giao tiếp ứng xử để cuộc sống tốt đẹp hơn.
izumi - Ngày 09 tháng 7 năm 2014

2

63   35

nhường nhịn


chịu nhận phần kém, phần thiệt về mình, để cho người khác được hưởng phần hơn trong quan hệ đối xử (nói khái quát) nhườn [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

38   30

nhường nhịn


Chịu nhịn, tự mình chịu phần kém : Anh em nhường nhịn nhau.
Nguồn: vdict.com

4

12   4

nhường nhịn


Nhường nhịn là cho là chia sẻ với những người khác có hoàn cảnh khó khăn hơn mình; đây là một đức tính tốt đẹp mà con người phải học tập và rèn luyện
V-bts - Ngày 03 tháng 3 năm 2018

5

9   7

nhường nhịn


thể hiện thái độ tôn trọng của mình vơi người khác
Ẩn danh - Ngày 29 tháng 1 năm 2018

6

3   2

nhường nhịn


Nhường nhịn là để người khác hơn mình .không chấp nhất .thái độ và cảm xúc là tự nguyện .trong anh em thì vui vẻ .trong tình yêu thì hơi bùn tí chứ không tức giận
Lê Thanh Tâm - Ngày 17 tháng 2 năm 2020

7

6   6

nhường nhịn


Đó là sự chia sẻ, bao dung cho người khác tuy biết có sự thiệt thòi về phần mình. Thể hiện phong thái ung dung khi bỏ một phần cho ng khác, luôn coi họ là nhất để cuộc sông thoải mái hơn...
Nhường nhịn - Ngày 07 tháng 4 năm 2017

8

1   2

nhường nhịn


Nhường cho người khó khăn được nhận phần tốt . Sử dụng những cái thiệt về mình để người khác có cái tốt hơn
Trân - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

9

6   10

nhường nhịn


Nhường nhịn nhau một lần thì lần sau sẽ có người nhường lại cho mình
Ẩn danh - Ngày 08 tháng 8 năm 2018

10

19   33

nhường nhịn


Chịu nhịn, tự mình chịu phần kém : Anh em nhường nhịn nhau.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

11

18   36

nhường nhịn


Chịu nhịn, tự mình chịu phần kém. | : ''Anh em '''nhường nhịn''' nhau.''
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của nhường nhịn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nhường nào nhường lời >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa