Ý nghĩa của từ ml là gì:
ml nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ ml. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ml mình

1

6   2

ml


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
hansnam - Ngày 25 tháng 7 năm 2013   NSFW / 18+

2

4   0

ml


Từ "ml" ghi tắt của cụm từ "mặt lồn". Đây là một cụm từ thô tục được dùng nhiều trong giới trẻ Việt Nam trên mạng xã hội hoặc lời nói hằng ngày. Nó mang nghĩa chửi đối phương một cách khinh thường và nặng nề nhất vì có xuất hiện từ "lồn" (bộ phận sinh dục nữ)
nghĩa là gì - Ngày 09 tháng 7 năm 2019

3

6   7

ml


 Make love, làm tình
Nguồn: beedance07.com

Thêm ý nghĩa của ml
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mb mm dd yyyy >>