Ý nghĩa của từ mfeo là gì:
mfeo nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ mfeo Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mfeo mình

1

2   0

mfeo


là viết tắt cho cụm từ Made for each other, ( được hiểu như Born for each other) có nghĩa là sinh ra là để dành cho nhau; dùng để nói về 2 người nào đó rất hợp nhau hay rất yêu nhau
gracehuong - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của mfeo
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nerd mmo >>