Ý nghĩa của từ múp là gì:
múp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ múp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa múp mình

1

152   39

múp


Múp là nở nang, đầy đặn, nhìn hấp dẫn chứ không phải béo tròn
Ẩn danh - Ngày 08 tháng 6 năm 2015

2

3   2

múp


Múp là nở nang, đầy đặn, nhìn hấp dẫn chứ không phải béo tròn. Có thể hiểu là trên mức trung bình nhưng dưới mức mập.
Ẩn danh - Ngày 23 tháng 7 năm 2020

3

36   40

múp


Nguồn: informatik.uni-leipzig.de   NSFW / 18+

4

29   41

múp


t. ph. Có dáng béo tròn: Béo múp; Múp đầu múp cổ.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "múp". Những từ phát âm/đánh vần giống như "múp": . mập mép mẹp mó [..]
Nguồn: vdict.com

5

30   48

múp


Ph. Có dáng béo tròn. | : ''Béo '''múp'''.'' | : '''''Múp''' đầu '''múp''' cổ.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của múp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< múm măm >>