Ý nghĩa của từ loufiat là gì:
loufiat nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ loufiat Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa loufiat mình

1

2   1

loufiat


Chú hầu bàn (ở tiện cà phê, quán rượu).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của loufiat
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< louis chaouch >>