Ý nghĩa của từ loufiat là gì:
loufiat nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ loufiat Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa loufiat mình

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

loufiat


Chú hầu bàn (ở tiện cà phê, quán rượu).
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< louis chaouch >>