Ý nghĩa của từ leggy là gì:
leggy nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ leggy Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa leggy mình

1

0   0

leggy


Có cẳng dài. | Phô bày đùi vế.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của leggy
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< legislature leg >>