Ý nghĩa của từ lỗi lạc là gì:
lỗi lạc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 11 ý nghĩa của từ lỗi lạc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa lỗi lạc mình

1

53   10

lỗi lạc


Trội hơn người một cách rõ rệt. | : ''Tài năng '''lỗi lạc'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

36   10

lỗi lạc


Trội hơn người một cách rõ rệt: Tài năng lỗi lạc.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

30   9

lỗi lạc


có nghĩa là ko phải là người bình thường mà giỏi hơn rất nhiều
Ẩn danh - Ngày 25 tháng 12 năm 2013

4

32   13

lỗi lạc


Trội hơn người một cách rõ rệt: Tài năng lỗi lạc.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "lỗi lạc". Những từ phát âm/đánh vần giống như "lỗi lạc": . l [..]
Nguồn: vdict.com

5

23   10

lỗi lạc


Tài giỏi, đạo đức và có đóng góp nhiều cho xã hội hoặc lĩnh vực nào
đó.
Ẩn danh - Ngày 15 tháng 8 năm 2014

6

17   4

lỗi lạc


tài giỏi khác thường
Ẩn danh - Ngày 08 tháng 11 năm 2015

7

17   4

lỗi lạc


hơn người.Ở đây nói đến thông minh ,tài giỏi
Ẩn danh - Ngày 11 tháng 12 năm 2015

8

19   13

lỗi lạc


một người tài giỏi hơn người khác.Tài năng lỗi lạc
tien123 - Ngày 24 tháng 12 năm 2013

9

18   13

lỗi lạc


một người tài giỏi hơn người khác.Tài năng lỗi lạc
Ẩn danh - Ngày 24 tháng 12 năm 2013

10

18   17

lỗi lạc


tài giỏi khác thường tài ba lỗi lạc một nhà chính trị lỗi lạc
Nguồn: tratu.soha.vn

11

15   18

lỗi lạc


tài giỏi hơn người khác .tài năng không được phát hiện
suji - Ngày 23 tháng 12 năm 2013


Thêm ý nghĩa của lỗi lạc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< lỗ lãi lỗi điệu >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa