Ý nghĩa của từ lễ phép là gì:
lễ phép nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 9 ý nghĩa của từ lễ phép. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa lễ phép mình

1

54   28

lễ phép


thái độ được coi là đúng mực đối với người trên, tỏ ra có lòng kính trọng biết giữ lễ phép ăn nói thiếu l [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

45   23

lễ phép


lể phép là nhửng điều được coi là đúng đắn,phù hơp với đạo lí và lợi ích chung của xã hội
huy - Ngày 08 tháng 4 năm 2014

3

39   24

lễ phép


Thái độ đúng mực, kính trọng người trên. | : ''Học trò phải giữ '''lễ phép''' .'' | : ''Cô là người có '''lễ phép'''.'' | Có lễ phép. | : ''Nói năng '''lễ p [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

29   23

lễ phép


I. dt. Thái độ đúng mực, kính trọng người trên: Học trò phải giữ lễ phép Cô là người có lễ phép. II. tt. Có lễ phép: nói năng lễ phép Cậu học trò lễ phép.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

20   14

lễ phép


Lễ phép là thể hiện thái độ đúng mực , kính trọng những người xung quanh . Luôn phải lễ phép với những người lớn tuổi hơn mình , khi ra đường gặp một ai đó gặp phải khó khăn thì chúng ta sẽ giúp họ để vượt qua khó khăn đấy
trang nhung - Ngày 05 tháng 11 năm 2015

6

27   24

lễ phép


I. dt. Thái độ đúng mực, kính trọng người trên: Học trò phải giữ lễ phép Cô là người có lễ phép. II. tt. Có lễ phép: nói năng lễ phép Cậu học trò lễ p [..]
Nguồn: vdict.com

7

4   4

lễ phép


lễ phép là những điều thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau trong cuộc sống hằng ngày, nó luôn mang lại niềm vui đến cho nhau, nó thể hiện nép sống lịch sự của xã hội.
đẽ - Ngày 08 tháng 1 năm 2017

8

4   5

lễ phép


Lễ phép là những điều đúng đắn phù hợp với tất cả chuẩn mực của xã hội luôn kính trọng người trên nhường dưới,ăn nói phải suy nghĩ chín chắn trước khi nói........
Lan Anh - Ngày 18 tháng 3 năm 2017

9

13   34

lễ phép


porī (nữ)
Nguồn: phathoc.net


Thêm ý nghĩa của lễ phép
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< lều lệ phí >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa