Ý nghĩa của từ lặng yên là gì:
lặng yên nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ lặng yên. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa lặng yên mình

1

19   4

lặng yên


yen lang khong co on ao, nao nhiet
dang thanh thuy - Ngày 18 tháng 9 năm 2015

2

11   12

lặng yên


như yên lặng lặng yên suy nghĩ
Nguồn: tratu.soha.vn

3

6   16

lặng yên


Nh. Lặng im.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "lặng yên". Những từ phát âm/đánh vần giống như "lặng yên": . Lang yên lặng yên. Những từ có chứa "lặng [..]
Nguồn: vdict.com

4

1   15

lặng yên


Nh. Lặng im.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của lặng yên
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< lặng lặng lẹ làng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa