Ý nghĩa của từ lật kèo là gì:
lật kèo nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ lật kèo. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa lật kèo mình

1

11   6

lật kèo


- đổi ý - (trong cá độ bóng đá, cờ bạc) đang chọn đội này, ván này lại đổi sang đội khác, ván khác - lừa đảo, lừa lọc
Nguồn: tudienlong.com

2

2   8

lật kèo


Còn nghĩa khác như là thay đổi ý định, chuyển hướng về vấn đề nào đó đã gần tới cái tới cái kết của vấn đề
Henxui - Ngày 07 tháng 3 năm 2022

Thêm ý nghĩa của lật kèo
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< lốp căng mũ thời trang >>