Ý nghĩa của từ lúi húi là gì:
lúi húi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ lúi húi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa lúi húi mình

1

3   2

lúi húi


Lúi húi là cẵm đầu xuống làm,ko để ý đến chuyện khác
Hòa Minh - Ngày 05 tháng 10 năm 2014

2

2   1

lúi húi


Làm một việc gì đó mà ko để ý tới người khác
Hồng - Ngày 01 tháng 12 năm 2019

3

0   2

lúi húi


Cg. Lụi hụi. Cắm cúi làm mà không để ý đến việc khác: Ngồi viết lúi húi cả ngày.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   4

lúi húi


Cắm cúi làm mà không để ý đến việc khác. | : ''Ngồi viết '''lúi húi''' cả ngày.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

0   4

lúi húi


Cg. Lụi hụi. Cắm cúi làm mà không để ý đến việc khác: Ngồi viết lúi húi cả ngày.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "lúi húi". Những từ phát âm/đánh v [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của lúi húi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< truyện nhi chân, giả truyện ngắn >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa